Skip to main content

Kulturní dědictví venkova

Dědictví vytvořené za tisíce let za sebou nezanechalo pouze hmotné stopy jako budovy historického významu nebo typické architektonické prvky (kamenné zdi, kaple, fontány lidové stavby), ale rovněž mnoho památek nehmotného charakteru jako např. zvyky, folklór, řemeslnou výrobu, kulinářské speciality, hudbu, tanec apod. Jejich výčet se zdá být téměř nekonečný, téměř každá vesnice či městečko mají své charakteristické kulturní bohatství, které je odlišuje od okolních vesnic a dodává jeho obyvatelům pocit identity.

Na druhé straně dochází k bouřlivému rozvoji „alternativních“ forem turistického ruchu. Podle některých studií je jejich růst téměř třikrát rychlejší (8%) než růst klasického trhu cestovního ruchu. Současné průzkumy trhu ukazují, že stále více lidí nechce jenom poznat nová místa, ale také objevovat různé formy turismu. Kladou rovněž větší důraz na kvalitní produkty, na takové formy cestovního ruchu, které více zohledňují ochranu přírodního prostředí a na kratší, ale četnější zájezdy. Celý článek