Skip to main content

Jak se žije hospodářům v Moravském krasu – interpretace pro návštěvníky severní části CHKO Moravský kras

Jak se žije hospodářům v Moravském krasu – interpretace pro návštěvníky severní části CHKO Moravský kras
Rok realizace: 2008

Cílem projektu bylo seznámit obyvatele, návštěvníky a v neposlední řadě i samotné hospodáře (pracovníky zemědělských podniků v regionu) i s jinými zajímavostmi Moravského krasu (kromě všeobecně známých veřejnosti přístupných jeskyní) a především podpořit tzv. měkkou turistiku a ekologické způsoby dopravy. Vedlejším cílem bylo prostřednictvím exkurzí do lokalit zvýšit poptávku po produktech pocházejících z produkčních systémů směřujících k trvale udržitelnosti a tím vytvořit předpoklady k ekonomické úspěšnosti a rozšíření takových produkčních systémů. Celý článek

Oživené kameny a voda

Název projektu: Oživené kameny a voda
Rok realizace: 2006

V rámci projektu byla vytvořena výstava umělců žijících a tvořících v Moravském krasu. Jejich díla jsou netradičním pohledem na dva přírodní fenomény vytvářející kras- vápenec a vodu. V rámci projektu byli zajištěny technické pomůcky (podložky, podklady, rámy a stojany pro plastiky a fotografie) pro výstavu. Výstava byla poprvé instalována dne 15.9.2006 v prostorech rozhledny na Podvrší ve Veselici v Moravském krasu. Hlavním výstupem projektu bylo prostřednictvím putovní výstavy zvyšování povědomí obyvatel regionu Moravského krasu o vlastní odpovědnosti za uchování místních přírodních a kulturních hodnot, zachování a obnovu vlastního obrazu vesnic, jejich organického sepětí s krajinou, specifického rázu venkovské zástavby, o přirozené a přitom jedinečné působivosti všech krasových fenoménů v místě a v krajině.

Celý článek