Skip to main content

Tvorba vize komunity pro rozvoj obce Ostrov u Macochy v Moravském krasu

Název projektu: Tvorba vize komunity pro rozvoj obce Ostrov u Macochy v Moravském krasu
Rok realizace: 2008

Při plánování pilotního projektu tvorby vize komunity (TVK) jsme vycházeli ze zkušeností uskutečněných projektů v regionu. Na podzim roku 2006 v rámci projektu MA 21 v mikroregionu Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, který se rozkládá na území CHKO MK a jejím okolí, organizovala místní akční skupina Moravský kras devět jednání veřejnosti metodou kulatých stolů. Jedním z nich byl i kulatý stůl v Ostrově u Macochy. Celý článek

Jak se žije hospodářům v Moravském krasu – interpretace pro návštěvníky severní části CHKO Moravský kras

Jak se žije hospodářům v Moravském krasu – interpretace pro návštěvníky severní části CHKO Moravský kras
Rok realizace: 2008

Cílem projektu bylo seznámit obyvatele, návštěvníky a v neposlední řadě i samotné hospodáře (pracovníky zemědělských podniků v regionu) i s jinými zajímavostmi Moravského krasu (kromě všeobecně známých veřejnosti přístupných jeskyní) a především podpořit tzv. měkkou turistiku a ekologické způsoby dopravy. Vedlejším cílem bylo prostřednictvím exkurzí do lokalit zvýšit poptávku po produktech pocházejících z produkčních systémů směřujících k trvale udržitelnosti a tím vytvořit předpoklady k ekonomické úspěšnosti a rozšíření takových produkčních systémů. Celý článek