Skip to main content

Den starých plodin

Název projektu: Den starých plodin
Rok realizace: 2007

Krajové formy a tradiční odrůdy představují kulturní bohatství regionu a národa, neboť je v nich konzervován lidský um, dovednost a šlechtitelské znalosti vycházející z potřeb, tradic a vůbec kulturního prostředí regionu. Krajové formy vznikaly od počátku zemědělství výběrem z planých ekotypů a jejich pěstováním farmáři v jejich domácím regionu. Farmáři opakovali positivní i negativní výběr vědomě i neuvědoměle, až se ustálily krajové formy, a ty si navzájem vyměňovali. Staré tradiční odrůdy naopak vznikaly na profesionální bázi, zprvu cíleným výběrem a později záměrným křížením šlechtiteli. Hranice mezi těmito farmářskými a šlechtitelskými materiály je nejasná. Pravých krajových materiálů se dochovalo málo a je o nich mnohem méně informací než o starých šlechtěných odrůdách. Celý článek

Tvorba vize komunity pro rozvoj obce Ostrov u Macochy v Moravském krasu

Název projektu: Tvorba vize komunity pro rozvoj obce Ostrov u Macochy v Moravském krasu
Rok realizace: 2008

Při plánování pilotního projektu tvorby vize komunity (TVK) jsme vycházeli ze zkušeností uskutečněných projektů v regionu. Na podzim roku 2006 v rámci projektu MA 21 v mikroregionu Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, který se rozkládá na území CHKO MK a jejím okolí, organizovala místní akční skupina Moravský kras devět jednání veřejnosti metodou kulatých stolů. Jedním z nich byl i kulatý stůl v Ostrově u Macochy. Celý článek