Skip to main content

Jak se žije hospodářům v Moravském krasu – interpretace pro návštěvníky severní části CHKO Moravský kras

Jak se žije hospodářům v Moravském krasu – interpretace pro návštěvníky severní části CHKO Moravský kras
Rok realizace: 2008

Cílem projektu bylo seznámit obyvatele, návštěvníky a v neposlední řadě i samotné hospodáře (pracovníky zemědělských podniků v regionu) i s jinými zajímavostmi Moravského krasu (kromě všeobecně známých veřejnosti přístupných jeskyní) a především podpořit tzv. měkkou turistiku a ekologické způsoby dopravy. Vedlejším cílem bylo prostřednictvím exkurzí do lokalit zvýšit poptávku po produktech pocházejících z produkčních systémů směřujících k trvale udržitelnosti a tím vytvořit předpoklady k ekonomické úspěšnosti a rozšíření takových produkčních systémů.
Hlavním úspěchem projektu bylo vytvoření funkční modelové lokality (zemědělský podnik ZEMSPOL a.s. Sloup) pro propagaci metod šetrného krasového zemědělství. V tisku a v dalších médiích bylo uveřejněno 6 zpráv. Předpokládá se pokračování projektu i v dalších letech. Klíčovými ukazateli úspěšnosti projektu zde pak bude zapojení zemědělců v Moravském krasu do postupů šetrného krasového zemědělství, zájem dalších zemědělců mimo Moravský kras. V dalších letech se ale předpokládá rozšíření o problematiku pěstování méně známých druhů a odrůd zemědělských plodin, pěstování a zpracování biomasy a na zpracování místní produkce. Problematickými se ale ukázaly mediální kampaň a informování veřejnosti o aktivitách ve smyslu poměrně nízké účasti zemědělců, odborníků a veřejnosti na jednotlivých aktivitách projektu. Po konzultacích s redaktory týdeníku Zemědělec nám bylo doporučeno informovat veřejnost dopředu většími osvětovými články v tisku nebo osvětovými pořady v televizi (např. v pořadu Náš venkov). Podle jejich zkušeností je účinnost i té nejlépe provedené mediální kampaně na venkově a v zemědělství max. 20 % (např. co se týče účasti na odborných akcích apod.).