Skip to main content

Oživené kameny a voda

Název projektu: Oživené kameny a voda
Rok realizace: 2006

V rámci projektu byla vytvořena výstava umělců žijících a tvořících v Moravském krasu. Jejich díla jsou netradičním pohledem na dva přírodní fenomény vytvářející kras- vápenec a vodu. V rámci projektu byli zajištěny technické pomůcky (podložky, podklady, rámy a stojany pro plastiky a fotografie) pro výstavu. Výstava byla poprvé instalována dne 15.9.2006 v prostorech rozhledny na Podvrší ve Veselici v Moravském krasu. Hlavním výstupem projektu bylo prostřednictvím putovní výstavy zvyšování povědomí obyvatel regionu Moravského krasu o vlastní odpovědnosti za uchování místních přírodních a kulturních hodnot, zachování a obnovu vlastního obrazu vesnic, jejich organického sepětí s krajinou, specifického rázu venkovské zástavby, o přirozené a přitom jedinečné působivosti všech krasových fenoménů v místě a v krajině.

Výtvarníci:
Soňa Čermáková (nar. r. 1948 v Brně). Absolventka SVVŠ Brno, specializace biologicko-chemická. Dále studium na Škole uměleckých řemesel v Brně. V současnosti výtvarnice. V posledním období se věnuje kresbě na vápencový kámen za použití vlastní specifické techniky. Svůj zájem soustřeďuje i na krajinotvorbu a studium vlivu krajinného rázu na utváření povahových rysů v místě žijícího obyvatelstva a o návrat chovu domácích zvířat a starých odrůd ovocních dřevin a polních plodin na vesnici a práci s mládeží .

Karel Vybíhal (nar. r.1979 v Boskovicich). Základní školu navštěvoval v Blansku na Erbenově ulici. Po základní škole následovalo blanenské gymnázium. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně se stal v roce 2002 po pětiletém studiu magistrem geologie a nyní pokračuje v doktorském studijním programu. Svůj první fotoaparát dostal jako desetiletý. Postupně fotil na fotoaparáty LOMO, Zenit a Nikon F801. Poslední tři roky používá i digitální fotoaparát. Postupem času se měnilo zaměření fotografií. Nejprve kamarádi a zvířata, následovaly fotografie krajiny a nyní přechází na méně tradiční pohledy na přírodu. Nejvíce mu učarovala voda ve všech skupenstvích.

Projekt měl dopad na celou vesnickou komunitu žijících v regionu (18 tis.obyvatel) a potencionálně i na velké procento turistů navštěvujících Moravský kras. Pro ně bylo navíc přínosem i poznání dalších přírodních fenoménů oblasti, pochopení souvislostí v krasu a zlepšení všeobecného povědomí populace o Moravském krasu (je to jenom Macocha a jeskyně).

NADACE VER 1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code