Skip to main content

O nás

Renesance krajiny z.s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Účelem spolku je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) ochranou a obnovou památek, lidové architektury a ostatních dokladů kulturního bohatství,
b) uchováním a rozvíjením místního dědictví, místních tradic, řemesel a místních specifik,
c) záchranou a využitím starších, mizejících a vzácnějších odrůd pěstovaných hospodářských rostlin a plemen
d) hospodářských zvířat,
e) podporou reálných možností úspor energie a využívání alternativních zdrojů energie, energeticky úsporných a ekologických staveb,
f) spoluprací s tuzemskými a zahraničními organizacemi, jednotlivci a iniciativami obdobného poslání,
g) podpora tvorby a propagace regionálních produktů, tradic, zvyků a dalšího hmotného a nehmotného kulturního dědictví, propagace přírodního dědictví;
h) ochrana rázu a hodnoty krajiny a sídel jako jedinečného prostředku pro rozvoj turistického ruchu;
i) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí a přírodního dědictví;
j) tvorba informačních a metodických materiálů určených pro předškolní, školní, mimoškolní a celoživotní vzdělávání;
k) mezisektorová spolupráce na rozvoji lidských zdrojů a mezigenerační soudržnosti;
l) organizace odborných seminářů, konferencí a kulturních, vzdělávacích, osvětových a společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost;
m) vydávání tiskovin a multimédií;
n) realizací vlastních projektů, plánů a aktivit.