Skip to main content

Kulturní dědictví venkova

Dědictví vytvořené za tisíce let za sebou nezanechalo pouze hmotné stopy jako budovy historického významu nebo typické architektonické prvky (kamenné zdi, kaple, fontány lidové stavby), ale rovněž mnoho památek nehmotného charakteru jako např. zvyky, folklór, řemeslnou výrobu, kulinářské speciality, hudbu, tanec apod. Jejich výčet se zdá být téměř nekonečný, téměř každá vesnice či městečko mají své charakteristické kulturní bohatství, které je odlišuje od okolních vesnic a dodává jeho obyvatelům pocit identity.

Na druhé straně dochází k bouřlivému rozvoji „alternativních“ forem turistického ruchu. Podle některých studií je jejich růst téměř třikrát rychlejší (8%) než růst klasického trhu cestovního ruchu. Současné průzkumy trhu ukazují, že stále více lidí nechce jenom poznat nová místa, ale také objevovat různé formy turismu. Kladou rovněž větší důraz na kvalitní produkty, na takové formy cestovního ruchu, které více zohledňují ochranu přírodního prostředí a na kratší, ale četnější zájezdy.

Jedním ze způsobů, jak čelit těmto novým výzvám a jak vydělat na měnících se preferencích trhu v Evropě je vzít v úvahu rozvíjející se trvale udržitelný cestovní ruch založený na bohatém přírodním a kulturním dědictví. Evropa, která oplývá tak rozličnou krajinou, podnebím, kulturními zvláštnostmi a tradicemi, jazyky a přírodním prostředím, se stává ideální platformou pro tyto konkrétněji zaměřené formy cestovního ruchu, které nabývají na oblíbenosti. Určitý počet oblastí EU patří stále k málo navštěvovaným i přes nárůst cestovního ruchu v průběhu posledních padesáti let je značná část Evropy stále ještě málo navštěvovaná turisty (netradiční destinace cestovního ruchu).

 

Studijní materiály

Interpretace přírodního a kulturního dědictví při tvorbě pěších tras, muzeí a výstavních expozic Stáhnout
Interpretace místního dědictví v rámci informačních center Stáhnout
Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu Stáhnout
Tvorba tématických kulturních tras Stáhnout
Tvorba produktů cestovního ruchu vázaných na kulturní dědictví venkova Stáhnout
Tvorba produktů cestovního ruchu vázaných na přírodní dědictví venkova Stáhnout

 logo prv-01