Skip to main content

Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000

Vzdělávací akce projektu jsou zaměřeny na plnění požadavků na šetrné zemědělské hospodaření v územích CHKO a NATURA 2000. Vzdělávací akce jsou zaměřeny na následující témata: Ochrana povrchových a podzemních vod v zemědělské krajině s důrazem na území CHKO a na krasové oblasti, ekologicky šetrné pěstování ovocných dřevin na kmenných tvarech v zemědělské krajině, šetné a trvale udržitelné lesnictví (se zaměřením na lesnictví v chráněných územích, trvale udržitelný způsob hospodaření v lesích, jak múže lesní hospodářství regionu pomoci rozvoji zaměstnanosti, dřevo – obnovitelná surovina regionu, jejíž možnosti jsme ještě nevyužili, cetifikace lesů a cerifikační systémy v ČR a ve světě, chov ovcí v systému trvale udržitelného zemědělství, ochrana biodiverzity starých a tradičních odrůd a mizejících plevelů v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství, protierozní ochranná opatření v zemědělské krajině, chov koz v systému trvale udržitelného zemědělství, značení místních produktů, marketing a propagace značky (se zaměřením na základy marketingu pro venkonvské produkty), šetrné zemědělsk a lesnické hospodaření v územích NATURA 2000 na území Jihomoravského kraje. Celý článek