Skip to main content

Moravský kras- modelová lokalita ochrany povrchových a podzemních krasových vod v povodí Dunaje

Název projektu: Moravský kras- modelová lokalita ochrany povrchových a podzemních krasových vod v povodí Dunaje
Rok realizace: 2006

Propagací metod šetrného krasového zemědělství a vhodně zvoleného podnikatelského záměru vybraného zemědělského podniku v Moravském krasu (modelová lokalita) projekt získává pro jejich využívání další stakeholdery v Moravském krasu a tím příspívá k omezování znečisťování povrchových a podzemních krasových vod v unikátní evropské krasové oblasti (ramsarský mokřad Podzemní Punkva, evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 Moravský kras). Zároveň se snaží získat pro metody šetrného krasového zemědělství i subjekty v dalších krasových oblastech v povodí Dunaje a tvůrce národních politik a strategií.

Celý článek

Den starých plodin

Název projektu: Den starých plodin
Rok realizace: 2007

Krajové formy a tradiční odrůdy představují kulturní bohatství regionu a národa, neboť je v nich konzervován lidský um, dovednost a šlechtitelské znalosti vycházející z potřeb, tradic a vůbec kulturního prostředí regionu. Krajové formy vznikaly od počátku zemědělství výběrem z planých ekotypů a jejich pěstováním farmáři v jejich domácím regionu. Farmáři opakovali positivní i negativní výběr vědomě i neuvědoměle, až se ustálily krajové formy, a ty si navzájem vyměňovali. Staré tradiční odrůdy naopak vznikaly na profesionální bázi, zprvu cíleným výběrem a později záměrným křížením šlechtiteli. Hranice mezi těmito farmářskými a šlechtitelskými materiály je nejasná. Pravých krajových materiálů se dochovalo málo a je o nich mnohem méně informací než o starých šlechtěných odrůdách. Celý článek