Skip to main content

Zásady pro ochranu jeskyní a krasu

IMG_1164
V roce 1997 vydala Světová komise chráněných oblastí IUCN publikaci Zásady pro ochranu jeskyní a krasu. Materiál byl sestaven a připraven Pracovní skupinou ochrany jeskyní a krasu. Autoři shrnuli do 31 zásad nejdůležitěji aspekty ochrany krasových oblastí, krasových jevů včetně jeskyní i vlastního krasového procesu. Tyto zásady jsou doporučeními pro všechny, kteří se při výkonu své činnosti dotýkají vývoje a ochrany krasových uzemí. Nejedná se pouze o pracovníky ochrany přírody, ale rovněž o projektanty územních plánů a managementových zásahů v těchto oblastech, vodohospodáře, pracovníky báňské správy a mnohé další.

Celý článek