Skip to main content

Zásady pro ochranu jeskyní a krasu

IMG_1164
V roce 1997 vydala Světová komise chráněných oblastí IUCN publikaci Zásady pro ochranu jeskyní a krasu. Materiál byl sestaven a připraven Pracovní skupinou ochrany jeskyní a krasu. Autoři shrnuli do 31 zásad nejdůležitěji aspekty ochrany krasových oblastí, krasových jevů včetně jeskyní i vlastního krasového procesu. Tyto zásady jsou doporučeními pro všechny, kteří se při výkonu své činnosti dotýkají vývoje a ochrany krasových uzemí. Nejedná se pouze o pracovníky ochrany přírody, ale rovněž o projektanty územních plánů a managementových zásahů v těchto oblastech, vodohospodáře, pracovníky báňské správy a mnohé další.

Celý článek

Moravský kras- modelová lokalita ochrany povrchových a podzemních krasových vod v povodí Dunaje

Název projektu: Moravský kras- modelová lokalita ochrany povrchových a podzemních krasových vod v povodí Dunaje
Rok realizace: 2006

Propagací metod šetrného krasového zemědělství a vhodně zvoleného podnikatelského záměru vybraného zemědělského podniku v Moravském krasu (modelová lokalita) projekt získává pro jejich využívání další stakeholdery v Moravském krasu a tím příspívá k omezování znečisťování povrchových a podzemních krasových vod v unikátní evropské krasové oblasti (ramsarský mokřad Podzemní Punkva, evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 Moravský kras). Zároveň se snaží získat pro metody šetrného krasového zemědělství i subjekty v dalších krasových oblastech v povodí Dunaje a tvůrce národních politik a strategií.

Celý článek